Aker BPs styre godkjenner feltutbyggingsplaner utenfor Norge

Aker BP-styret godkjenner feltutviklingsprosjekter
Utenfor Norge

Luxemburg- 8 desember 2022 – Subsea 7 SA (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) erkjenner at styret i Aker BP den 1. desember 2022 har besluttet at Aker BP skal stemme for godkjenning av blant annet utviklingsprosjektet til Aker BP. NOAKA-feltet, Valhall PWP-Fenris-prosjektet og Skarv Satellitt-prosjektet. Aker BP er operatør for disse utviklingsprosjektene, som skal gjennomføres med Aker BPs partnere.

Endelige vedtak om å sende utbyggings- og driftsplanen (PUD) til norske myndigheter forventes å skje i de respektive lisenssamarbeidene i første halvdel av desember. Dersom AOPene godkjennes av de respektive lisenspartnerskapene, forventes det å forelegge AOPene til myndighetene for godkjenning innen utgangen av året.

Subsea7a, gjennom Aker BP Subsea Alliance1, utførte Front End Engineering and Design (FEED)-arbeidet for disse prosjektene, under en enkeltkilderamme. Subsea7 forventer at de ovennevnte prosjektene kan føre til følgende kontraktstildelinger, med forbehold om innlevering av PUD innen midten av desember 2022:

  • En viktig2 kontrakt for NOAKA feltutviklingsprosjektet

  • En stor3 kontrakt for Skarv Satellitt-prosjektet

  • En betydelig4 kontrakt for Valhall PWP-Fenris-prosjektet

Kontraktene vil bli registrert i etterslepet så snart de er signert av alle parter, planlagt til midten av desember 2022.

  1. Aker BP Subsea Alliance er et partnerskap mellom Aker BP, Subsea7 og Aker Solutions.

  2. Subsea7 definerer en større kontrakt som over 750 millioner dollar.

  3. Subsea7 definerer en stor kontrakt som mellom $300 millioner og $500 millioner.

  4. Subsea7 definerer en betydelig kontrakt som mellom $150 millioner og $300 millioner.

************************************************** ***********************************
Subsea7 skaper bærekraftig verdi ved å tilby offshore energiomstillingsløsninger verden trenger.

Subsea7 er notert på Oslo Børs (SUBC), ISIN LU0075646355, LEI 222100AIF0CBCY80AH62.
************************************************** ***********************************

Ta kontakt for investor forespørsler:
Catherine Tonks
Direktør for investorkontakt
Tlf +44 (0)20 8210 5568
[email protected]

Ta kontakt for media forespørsler:
Jan Roger Moksnes
Kommunikasjonssjef, Norge
Tlf +47 415 15 777
[email protected]
www.subsea7.com

Fremtidsrettede uttalelser: Denne kunngjøringen kan inneholde «fremtidsrettede uttalelser» (i betydningen av safe harbor-bestemmelsene i United States Private Securities Litigation Reform Act av 1995). Disse utsagnene er relatert til våre nåværende forventninger, tro, intensjoner, antakelser eller strategier angående fremtiden og er underlagt kjente og ukjente risikoer som kan føre til at faktiske resultater, ytelse eller hendelser avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller underforstått, hørt i disse uttalelsene. Fremtidsrettede utsagn kan identifiseres ved bruk av ord som «forutse», «tro», «estimere», «forvente», «fremtid», «mål», «hensikt», «sannsynlig», «kunne», «plan», «prosjekt», «forskning», «bør», «strategi» «vilje» og lignende uttrykk. De viktigste risikoene som sannsynligvis vil påvirke konsernets fremtidige virksomhet er beskrevet i avsnittet «Risikostyring» i konsernets årsrapport og konsernregnskap for året som ble avsluttet 31. desember 2021. Faktorer som kan forårsake vesentlige forskjeller mellom faktiske og fremtidige resultater og trender av våre fremtidsrettede uttalelser inkluderer (men er ikke begrenset til): (i) vår evne til å levere fastprisprosjekter i samsvar med kundenes forventninger og innenfor rammene for våre tilbud, og unngå kostnadsoverskridelser; (ii) vår evne til å samle inn fordringer, forhandle endringsordrer og samle inn relaterte inntekter; (iii) vår evne til å dekke store prosjektkostnader; (iv) kapitalutgifter fra olje- og gasselskaper, som er påvirket av svingninger i prisen og etterspørselen etter råolje og naturgass; (v) uventede forsinkelser eller kansellering av prosjekter inkludert i vår backlog; (vi) konkurranse og prissvingninger i markedene og virksomhetene vi opererer i; (vii) tapet eller forverringen av vårt forhold til en større kunde; (viii) utfallet av rettssaker eller myndighetsundersøkelser; (ix) usikkerhet knyttet til å operere internasjonalt, inkludert økonomisk, politisk og sosial ustabilitet, boikott eller embargo, sivil uro, endringer i utenlandske statlige reguleringer, korrupsjon og valutasvingninger; (x) virkningene av en pandemi eller epidemi eller naturkatastrofe; (xi) ansvar overfor tredjeparter for at våre joint venture-partnere ikke oppfyller sine forpliktelser; (xii) endringer i eller vår manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter (inkludert regulatoriske tiltak knyttet til klimaendringer); (xiii) operasjonelle risikoer, inkludert søl, miljøskader, skade på person eller eiendom, og forretningsavbrudd forårsaket av ugunstige værforhold; (xiv) utstyr eller mekaniske feil, som kan øke kostnadene, redusere inntektene og føre til straff for manglende oppfyllelse av krav til prosjektgjennomføring; (xv) rettidig levering av bestilte fartøyer og rettidig fullføring av fartøykonverteringsprogrammer; (xvi) vår evne til å holde tritt med teknologiske endringer og virkningen av potensiell informasjonsteknologi, cybersikkerhet eller datasikkerhetsbrudd; og (xvii) effektiviteten av våre opplysningskontroller og -prosedyrer og vår interne kontroll over finansiell rapportering. Mange av disse faktorene er utenfor vår evne til å kontrollere eller forutsi. Gitt disse usikkerhetene, bør du ikke stole på fremtidsrettede uttalelser. Hver fremtidsrettet uttalelse gjelder kun fra datoen for denne kunngjøringen. Vi påtar oss ingen forpliktelse til å offentlig oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *