Dersom det ikke er nok gass, utarbeides et forslag om å starte kursarbeit

Arbeids- og sosialdepartementet (MPSV) ønsker å starte muligheten for å få statlig stønad til ansatte ved gassmangel. Tillitsvalgte og arbeidsgivere diskuterte mandag såkalt korttidsarbeid med statsråder på et trepartsmøte.

«Årsaken til å utarbeide regjeringsreguleringen er den totalt enestående innvirkningen av den væpnede konflikten i Ukraina på energiprisen og tilgjengeligheten av energiråvarer i Europa,» heter det i utkastet til regjeringsforskriften.

Ifølge informasjon gitt av arbeids- og sosialminister Marian Jurečka (KDU-ČSL) på mandagens pressekonferanse, er det aktuelle forslaget på ekstern høring. «Vi forventer kommentarer fra alle partnere innen ti dager,» la forbundspresident Josef Středula til.

Ifølge ham starter også debatten om en annen type korttidsarbeid, tilgjengelig for for eksempel østerrikske forretningsmenn og arbeidsgivere, i begynnelsen av neste år.

«Det er en annen form for kortsiktig arbeid som kan brukes gjennom hele året for ulike problemer som gründere og arbeidsgivere må løse. Dette er foreløpig ikke tilgjengelig for tsjekkiske gründere og de er i en dårligere posisjon i det konkurranseutsatte miljøet,» sa Středula.

Etter gjeldende utkast fra Innenriks- og kommunikasjonsdepartementet ville virkemidlet ikke benytte muligheten til å rette bidrag kun til enkelte regioner, bransjer eller typer virksomheter, slik det opprinnelig var planlagt. Bedrifter bør ha krav på kompensasjon ved gassmangel på grunnlag av forsyningsreguleringssystemet.

Hva er kursarbeit?

Kurzarbeit betyr delvis arbeidsledighet.

Bedriften betaler folk for timene de har jobbet og staten refunderer en del av inntekten for den tiden de ikke har jobbet.

Dette er et kortsiktig tiltak for å overvinne kriseperioden.

Tsjekkia har hatt nye regler om korttidsarbeid i ansettelsesloven siden juli i fjor.

Detaljer om Kurzarbeit i Tsjekkia:

  • Arbeidstakere skal motta 80 % av inntekten for tid som ikke har jobbet under deltidsarbeid.
  • Staten ville gi fire femtedeler av denne kompensasjonen, inkludert avgifter på inntil 1,5 ganger landsgjennomsnittslønnen.
  • Ansatte kunne være hjemme en til fire dager i uken.
  • Støtten bør brukes for eksempel etter naturkatastrofer, under epidemier eller i ulike kriser.

I følge en tidligere uttalelse fra Jiří Vaňásk, en representant for den tsjekkisk-moraviske forbund for fagforeninger (ČMKOS), har fagforeningene ingen forbehold om slik regulering. Imidlertid mangler de et tiltak som vil adressere kurzarbeit i tilfelle selskaper ikke kan fortsette å oppfylle bestillingene sine på grunn av økende energipriser.

Men å gå med på mandagens møte er bare ett skritt som vil bringe Kurzarbeit nærmere virkeligheten. Forskriftsutkastet skal også godkjennes av EU-kommisjonen. Uten denne såkalte varslingen kan ikke Tsjekkia bruke jobbhjelpsverktøyet. Europeisk samtykke er ment å forhindre ulovlig favorisering av visse bransjer eller operasjoner i EU-land, det er ment å sikre like konkurransevilkår.

400 000 ansatte

Som Innenriks- og kommunikasjonsdepartementet har antydet, er det i dagens situasjon vanskelig å forutsi omfanget av mulige tilbudsbegrensninger når det gjelder antall ansatte som vil bli hemmet i sitt arbeid på arbeidsgiversiden.

Forfatterne siterer imidlertid en undersøkelse fra den tsjekkoslovakiske handelsbanken i juli i fjor, som fant at en tredjedel av de undersøkte selskapene måtte stanse driften eller snarest søke alternative kilder i tilfelle gassforsyningssvikt. Det kan i grove trekk anslås at ved en større reduksjon i tilgangen på gass vil bruk av bidraget gjelde om lag 400 000 ansatte.

«Den gjennomsnittlige godtgjørelsen per ansatt er 17.163 kroner, vi forventer at godtgjørelsen skal brukes i maksimalt tre måneder innenfor den definerte perioden. De forventede kostnadene utgjør derfor 20,6 milliarder kroner,» heter det i forslaget.

Fulle bensintanker

Allerede forrige uke sa industri- og handelsminister Jozef Síkela (for STAN) at tsjekkiske gasslagertanker for tiden er 99 % fulle og inneholder 3,34 milliarder kubikkmeter naturgass.

Hvis denne trenden fortsetter, vil Tsjekkia ifølge ministeren ikke ha plass til mer gass i sine reservoarer. Regjeringen planlegger imidlertid ikke å leie ytterligere lagringstanker i utlandet.

Landet ville imidlertid ikke ha nådd dagens reservoarstatus dersom husholdninger og industri ikke bidro. «Det mest ineffektive våpenet vi har mot Putin er sparing,» sa Síkela. Gassforbruket har falt i flere uker på rad.

Takket være innsparingene klarer landet også å redusere sin energiavhengighet av Russland. På dagen for angrepet på Ukraina var Tsjekkia 98 % avhengig av Russland. For tiden kommer gass fra Norge eller LNG fra utlandet, hovedsakelig fra USA, til Tsjekkia. Flytende gassterminaler er i Nederland eller Belgia.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *