Ekstern høringsprosedyre og offentlig høring om endring av ZPKT | 2022

Finansdepartementet iverksatte 11. november 2022 en ekstern høringsprosedyre om forslaget til lov om endring av lov nr. 256/2004 Saml., om næringsvirksomhet på kapitalmarkedet, med endringer, og lov nr. ° 277/2009 Saml. , om forsikringssektoren, med endringer. Kommentarer kan også sendes inn av det profesjonelle publikum, senest 12. desember 2022, ved å sende dem til e-postadressen payment.sluzby[at]mfcr.cz

Bakgrunnen for å fremme lovutkastet er tilpasning av forordning (EU) 2022/858 om forsøksordning for markedsinfrastruktur basert på distribuert reskontroteknologi og endring av forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/ 2014 og direktiv 2014/65/EU. Lovforslaget endrer definisjonen av et investeringsinstrument til å inkludere alle investeringsinstrumenter som holdes på DLT (ved bruk av distribuert reskontroteknologi) og inneholder videre autorisasjonen for den tsjekkiske nasjonalbanken til å sette en lavere terskelverdi for instrumenter registrert eller handlet i samsvar med artikkel 3( 6) i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2022/858. Pilotregimeforordningen innfører da selv tre spesielle lisensregimer for markedsinfrastruktur ved bruk av DLT-teknologi: a) DLT MTF (multilateralt handelssystem), b) DLT-oppgjørssystemoppgjør), c) DLT-handelsoppgjørssystem (handelsoppgjørssystem).

Bakgrunnen for endringen i forsikringsloven er at EU-kommisjonen i samsvar med artikkel 300 i direktiv 2009/138/EF har endret beløpet knyttet til artikkel 13, punkt 27, c» dvs. definisjonen av store forsikringsrisikoer, som ble gjennomført i forsikringslovens artikkel 131, og beløpene for den absolutte nedre grensen for beregning av minstekapitalkravet gitt i artikkel 129 i det aktuelle direktivet, som er gjennomført i forsikringslovens artikkel 79a.

Tilpasningen er gjort i en minimalistisk form. Den tsjekkiske rettsorden endres derfor ikke mer enn EU-retten krever.

Dokumenter for å laste ned

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *