Etter 30 år går Barentssamarbeidet en usikker fremtid i møte

– Barentssamarbeidet er et formalisert samarbeid hovedsakelig mellom Russland, Norge, Finland og Sverige – designet for å fremme stabilitet og bærekraftig utvikling i en region preget av militære spenninger under den kalde krigen.

– Samarbeidet ble etablert ved Kirkeneserklæringen i 1993, som et resultat av en politisk prosess på høyt nivå ledet av utenriksdepartementene i Norge og Russland – og en regional prosess med handels- og kultursamarbeid mellom de nordlige fylkene i de to statene. Disse to nivåene strukturerer samarbeidet.

– Barents Euro-Arctic Council er formatet for mellomstatlig samarbeid – som også inkluderer Danmark, Island og EU som medlemmer. Ni land har observatørstatus. Et Barents Internasjonalt Sekretariat, etablert i Kirkenes i 2008, yter administrativ bistand.

– Barentsregionrådet samler 13 regionale enheter i de fire «hovedlandene» og representanter for de tre urbefolkningene i regionen – samene, nenettene og vepsene.

– Det er flere arbeidsgrupper innenfor rådsorganene, blant annet for helse- og sosialspørsmål, miljø, utdanning og forskning, kultur, urfolkssaker og næringsliv.

– Barentssekretariatet i Kirkenes har siden 1993 støttet russisk-norske samarbeid i regionen gjennom finansiering, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

– I mars 2022 ble all aktivitet med det statlige Russland innenfor rammen av Barentssamarbeidet suspendert. Folk-til-folk-samarbeid med uavhengige russiske aktører gjenstår. 1. februar stenger det norske Barentssekretariatet sine tre lokalkontorer i Russland.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *