Godkjenning av SPRONG-forespørsel for industriell additiv produksjon i metaller

Initiativet Industrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM) har mottatt en SPRONG-søknad fra regulatoren SIA. I dette prosjektet samarbeider Høgskolene Fontys, Windesheim og Saxion med ulike parter om utvikling av metall 3D-printing og akkumulering av kunnskap. I de neste fire årene vil IAMM motta et tilskudd og 50 % medfinansiering.

SPRONG er et tilskuddsprogram fra SIA Regie-ord. Målet er å sette forskningsmiljøer i stand til å utvikle og bidra til integrering av høyskoler i det regionale, nasjonale og internasjonale kunnskapsøkosystemet. Prosjekter som får støtte fra SPRONG bidrar også til videreutvikling til en kunnskapsinstitusjon.

3D-utskrift blir stadig mer populært

Additiv produksjon eller 3D-utskrift har raskt vunnet popularitet de siste årene. Teknologien gir flere interessante muligheter. Tenk på å produsere prototyper raskere, produsere komponenter i små mengder, eller produsere tilpassede produkter. 3D-utskrift er mulig i ulike materialer, inkludert metall.

Unike utfordringer

Metall 3D-utskrift er ikke nytt, men det byr på noen unike utfordringer. Delvis på grunn av de høyere kostnadene sammenlignet med andre former for 3D-utskrift. IAMM anser derfor at en god forankring i kjeden er av stor betydning. Ikke bare teknologisk, men også kommersielt.

Rein van der Mast, forskningssjef 3D-printing i metaller ved Fontys Engineering, forklarer: «Designeren og planleggeren må være lett å finne. Tross alt har beslutningene designeren tar store konsekvenser nedover i kjeden.

Økosystemet mangler

Imidlertid mangler et økosystem for å utveksle kunnskap på feltet og skape nye anvendelser av metall 3D-utskriftsteknikker i Nederland. IAMM ønsker å hjelpe i denne utviklingen.

IAMMs mål for de neste åtte årene er å videreutvikle seg til en praksisorientert forskergruppe som utvikler ny kunnskap om teknikkene og anvendelsene til 3D metallprinting. IAMM ønsker å dele denne kunnskapen med den profesjonelle verden og bidra til dagens utdanning om denne nøkkelteknologien.

Ulike parter involvert

Ulike parter er involvert i prosjektet, blant annet universiteter, bransjeforeninger, kunnskapssentre og teknologibedrifter. Vurder imidlertid også flere regionale feltlaboratorier og GreenPAC, TechForFuture og HTSM Fontys ekspertisesentre. IAMM jobber i samarbeid med Flam3D, en nettverksorganisasjon for 3D-utskrift i Benelux. Prosjektleder er styreleder for plastteknologi i Windesheim.

Forfatter: Wouter Hoeffnagel
Foto: softeus via Pixabay

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *