Hva Norge kan tilføre Europas sikkerhet

Torgeir Larsen har vært Norges ambassadør i Tyskland siden mai 2022. Tidligere var han også stabssjef for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Mange kjenner kanskje bare Norge som Oslo, Bergen og fjordlandskap. Og er overrasket over å høre at landet grenser til Russland i nord.

De 200 kilometerne utgjør den nordligste delen av landgrensen mellom NATO og Russland. Det er også den eldste delen: fra grunnleggelsen av NATO i 1949 til utvidelsen etter Berlinmurens fall, var det det eneste stedet der Russland og NATOs territorium berørte. .

Norges maritime grense mot Russland er mye lengre på 945 nautiske mil. Russlands strategiske interesser i disse farvannene er betydelige. Noen av Russlands viktigste militære installasjoner – strategiske atomubåter – er stasjonert på Kolahalvøya, kun 100 kilometer fra Norge. Disse ubåtene utgjør en stor del av den russiske atomavskrekkingen.

Norge er samarbeidsland for årets sikkerhetskonferanse i Berlin, som åpner onsdag. Blant deltakerne er også forbundskansler Olaf Scholz og Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Det sentrale temaet for konferansen vil være virkningen av den russiske krigen i Ukraina på europeisk sikkerhet og den strategiske betydningen av Finlands og Sveriges søknader om NATO-medlemskap.

Putin ønsket splittelse – men hans oppførsel styrket samholdet i Europa og NATO som allianse.

Torgeir LarsenNorsk ambassadør i Tyskland

Krigen har endret seg mye – inkludert den strategiske og politiske sikkerhetstyngden til Nord-Europa. Selv om NATOs landgrense mot Russland utvides med Finlands tiltredelse, øker en samlet nordlig region stabiliteten i nord og styrker forsvar og avskrekking i vår del av Europa.

Norges og Nord-Europas betydning for europeisk energisikkerhet vil også være et viktig punkt på sikkerhetskonferansen i Berlin. Norsk gass og vind- og vannkraft fra flere nordiske land driver hele Europa. Etter tapet av russisk gass økte Norge gassforsyningen til Europa med mer enn 8 %. Dette har i stor grad bidratt til at tyske gasslagre nå er fulle.

100

kilometer Russiske atomubåter er stasjonert langt fra norsk territorium.

Hvis ikke de neste månedene blir for kalde, kommer vi trolig gjennom vinteren i god form – forutsatt at gassen fortsetter å strømme uhindret i gassrørledningene i Nordsjøen. Sabotasjen av Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen var en vekker. Hva om Nordsjørørledningene også blir angrepet snart?

Gassforsyningen ville da bli avbrutt i lang tid – med ekstraordinære konsekvenser for europeisk økonomi. Den norske regjeringen har tatt betydelige grep for å sikre infrastrukturen.

Reservister beskytter installasjoner på fastlandet. Sammen med skipene og flyene til våre allierte overvåker det norske forsvaret havområdene. Tyskland gir et betydelig bidrag til dette med et forsyningsskip og tre fregatter som patruljerer farvannet.

Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO vil alle nordiske land snart tilhøre samme forsvarsallianse. Dette åpner for nye måter å samarbeide på for å sikre vårt felles forsvar og kritiske infrastruktur. Militært utstyr kan kjøpes sammen og trening kan organiseres sammen.

Selv om hvert av de nordiske landene fortsatt har sin egen hær, danner de innen NATO et kollektivt forsvar som er sterkere enn noen gang. Putin ønsket splittelse – men hans oppførsel styrket samholdet i Europa og NATO som allianse.

Til hjemmesiden

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *