Invitasjon til nettkonferanse om sirkulær økonomi

25. november 2021 finner den 5. utgaven av Norsk sirkulærøkonomikonferanse sted, som kan ses gratis på nett. Norge er svært ambisiøse i overgangen til en sirkulær økonomi og ønsker å bygge unik kunnskap. Dette er grunnen til at arrangementet arrangeres for femte år og har fått et meget respektabelt rykte gjennom årene. Den kobler sammen internasjonale eksperter, forskere, selskaper som utvikler produkter for sirkulær økonomi og andre enheter. Konferansen vil presentere de siste funnene på dette feltet samt mulighetene overgangen til en sirkulær økonomi gir. Disse prosjektene kan også være interessante for en rekke innovative tsjekkiske selskaper. Konferansen følger online matchmaking-arrangement.

Norge publiserte sin nasjonale strategi for overgang til grønn sirkulær økonomi i juni 2021. I mellomtiden har landet opplevd et regjeringsskifte, men ambisjonene for overgangen til en sirkulær økonomi er fortsatt høye. Landet har allerede startet de facto overgangen til en sirkulær økonomi, med deltagelse av forskningsinstitutter, næringslivet og autonome enheter (regioner og kommuner) i denne prosessen.

Norsk sirkulærøkonomikonferanse blir derfor logisk nok et tradisjonelt og anerkjent arrangement. Årets femte utgave vil gi et rom for diskusjon mellom sentrale beslutningstakere, eksperter og representanter for ledende innovative selskaper. Debatten vil fokusere på følgende temaer og spørsmål: nåværende utsikter for overgangen til en sirkulær økonomi, EUs rolle i denne prosessen, konsekvenser av EUs grønne avtale for norsk økonomi og samarbeid med EU, aktuelle trender innen forskning og innovasjon, styrking av økologisk konkurranseevne.

Ledende norske aktører innen sirkulær økonomi deltar i organiseringen av konferansen, inkludert den offentlige etaten Innovasjon Norge, forskningsorganisasjonen SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges Vitenskapsråd. Arrangementet vil også presentere ledende norske selskaper som med sin innovative tilnærming plasserer dem blant pionerene i overgangen til en sirkulær økonomi (en liste over dem er tilgjengelig på arrangementets nettside). her).

Norge er svært åpent for økonomisk støtte til potensielle prosjekter fra utenlandske enheter med fokus på overgangen til en sirkulær økonomi. Det gjør den blant annet gjennom norske og EØS-midler – innenfor rammen av disse er det listet opp programmer for finansiering av forsknings- og innovasjonsprosjekter innen sirkulær økonomi. Dette faktum representerer en ideell mulighet for samarbeid mellom tsjekkiske enheter og norske partnere. Norge er også med i Horisont Europa-programmet, EUs nøkkelprogram for finansiering av forskning og innovasjon. Horizon Europe tilbyr norske interessenter muligheten til å delta i prosjekter med EUs medlemsland.

Konferansen er organisert som et hybridarrangement, det vil si kombinerer personlig oppmøte med mulighet for online overvåking. Hvis du vil se konferansen på nett, kan du registrere deg gratis her.

Et B2B-matchmaking-arrangement vil finne sted etter konferansen. Det vil involvere en rekke norske aktører aktive innen sirkulær økonomi, som også kan bli partnere med tsjekkiske enheter. Informasjon om hvordan du registrerer deg finner du her her.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *