NATO 2022: Disse landene er medlemmer av NATO


Verden er annerledes siden 24. februar 2022: Verdensordenen som har eksistert siden slutten av kald krigble styrt av den russiske invasjonen av Ukraina gått i stykker. Som et resultat fikk også NATO en ny rolle og ble igjen satt i økt beredskap. Det er mange frykt for at krigen med Russland vil eskalere. Som svar på invasjonen bestemte de tradisjonelt nøytrale statene Finland og Sverige seg for å slutte seg til alliansen.I denne teksten ønsker vi å forklare hvem som er en del av NATO, hvordan den ble grunnlagt og hva som er dens mål.

Stiftelse, plassering, medlemsland – den viktigste informasjonen om NATO på et øyeblikk

 • organisasjon: NATO (North Atlantic Treaty Organization)
 • grunnlegger: 4. april 1949
 • Hovedkvarter: Brussel, Belgia)
 • generalsekretær: Jens Stoltenberg (Norge)
 • Medlemsland: 30
 • total troppestyrke: rundt 3,46 millioner (per 2021)
 • reservister: rundt 2,11 millioner (per 2021)

30 medlemsland – Disse landene er en del av NATO

Den 4. april 1949 ble den nordatlantiske traktaten undertegnet. Opprinnelig var tolv land representert i alliansen: Belgia, Danmark (med Grønland), Frankrike, Storbritannia (med Malta), Island, Italia, Canada, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal og USA. NATO har nå 30 medlemmer. I tillegg til de tolv grunnleggende statene er følgende land representert:

 • Hellas (siden 1952)
 • Tyrkia (siden 1952)
 • Tyskland (siden 1955)
 • Spania (siden 1982)
 • Polen (siden 1999)
 • Tsjekkia (siden 1999)
 • Ungarn (siden 1999)
 • Bulgaria (siden 2004)
 • Estland (siden 2004)
 • Latvia (siden 2004)
 • Litauen (siden 2004)
 • Romania (siden 2004)
 • Slovakia (siden 2004)
 • Slovenia (siden 2004)
 • Albania (siden 2009)
 • Kroatia (siden 2009)
 • Montenegro (siden 2017)
 • Nord-Makedonia (siden 2020)

Finland og Sverige er i ferd med å bli offisielt med i NATO. Prosessen pågår fortsatt.

40 tredje land samarbeide med NATO om politiske og sikkerhetsspørsmål. Disse statene streber etter å etablere en dialog og en praktisk tilnærming Samarbeid tilknyttet NATO og mange av dem bidrar til operasjoner og NATO-ledede operasjoner. NATO samarbeider også med mange Internasjonale organisasjoner.

Europeisk og nordamerikansk sikkerhet – Hva er NATO?

NATO betyr Nord Atlantisk traktat organisasjon (North Atlantic Treaty Organization) og ble etter den Andre verdenskrig lukket av USA og Vest-Europa for å beskytte mot nye trusler.

NATO er det viktigste sikkerhetsallianse over hele verden og garanterer beskyttelse for Europa og Nord-Amerika. I følge Regjeringens nettsted NATO står for felles sikkerhet og forsvar, felles operasjoner, internasjonalt samarbeid med partnere og aktiv multilateralisme. Hun ser på seg selv som verdifellesskap frie demokratiske stater.

Den nordatlantiske traktaten – Grunnlaget for NATO

Rett etter slutten av andre verdenskrig gikk Frankrike, Storbritannia, Nederland, Belgia og Luxembourg sammen i en allianse av samarbeid og selvforsvar. I 1948 var det med Brussel-pakten adoptert. Samtidig ble det oppnådd enighet mellom de berørte parter Vesteuropeiske land med forente statertil Nordatlantisk traktat. Traktaten forplikter medlemslandene til å yte militær bistand i tilfelle truer.

Sikkerhet og kollektivt forsvar – dette er NATOs oppgaver

Målene fastsatt i den nordatlantiske traktaten fra 1949 gjelder fortsatt i dag. Hva er NATOs oppdrag?

NATOs politiske og militære samarbeid

NATOs mål er å bruke politiske og militære midler for å frihet og Sikkerhet å garantere medlemmene.

 • Politisk: Medlemsstatene konsulterer og samarbeider om forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Dette bør løse problemer, bygge tillit og unngå langsiktige konflikter.
 • Militær: Hovedmålet til NATO er fredelig løsning av konflikter. Når diplomatisk innsats mislykkes, kan NATO også sørge for sikkerhet militært. NATOs militærstrategi er basert på ideen om å avskrekke en angriper.

Kollektivt selvforsvar av NATO: saken om alliansen i henhold til artikkel 5

Prinsippet om kollektivt selvforsvar betyr at et angrep på ett medlem av NATO regnes som et angrep på alle. Det er det vi kaller spørsmål om allianse eller forsvar. I dette Seksjon 5 av Washington-traktaten Prinsippet som er fastsatt har bare blitt brukt én gang: under terrorangrepene 11. september 2001 i USA.

Mer detaljerte forklaringer av artikkel 4 og 5 i NATO-traktaten finner du her.

Tyskland, medlem av NATO

På grunn av den vestlige orienteringen til okkupasjonsmaktene, USA, Storbritannia og Frankrike, ble Forbundsrepublikken Tyskland en vestlig republikk etter andre verdenskrig. økonomisk makt og ble 1955 as Medlem av NATO sjekket inn. Den føderale regjeringen legger vekt på det nettstedat NATO er viktig for sikkerheten i landet. Tyskland har tatt på seg viktige oppgaver tidligere Kald krig og vil fortsette å gjøre det i fremtiden militære operasjonersom tjener til å sikre sikkerheten i Europa.

På nettstedet står det også: «Tyskland ønsker å holde NATO sterkt, å jobbe for enhet i alliansen og må derfor være klar for sin armerte styrker investere. Tyskland bidrar økonomisk til NATO-utstyr, det felles NATO-budsjettet, og bidrar med soldater og utstyr til fellesbudsjettet oppdrag i utlandet

NATOs utvidelse østover

Med NATOs utvidelse østover, tiltredelsen av de tidligere statene Warszawapakten og etterfølgerstater Jugoslavia utnevnt. Medlemslandene i pakten var Albania, Bulgaria, DDR, Polen, Romania, Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og Ungarn. Siden 1999 har Polen, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroatia, Montenegro og Nord-Makedonia sluttet seg til NATO. Også Ukraina har ambisjoner, men Russland nektet. Vesteuropeiske stater avviser forhandlinger, mens østeuropeiske stater i NATO med Ukraina tiltredelsesforhandlinger ønsker å ta opp.

Kald krig, europeisk gjenforening og Kosovo – NATO-operasjoner

Fra begynnelsen har NATO vært forpliktet til sikkerheten til Europa og Nord-Amerika. En milepæl i NATOs historie er Kald krig mellom Sovjetunionen og Amerika. Gjennom militær aksjon har NATO sikret medlemslandenes sikkerhet og fred.

Etter fallet av Berlinmuren 1989 og sammenbruddet av Sovjetunionen I 1991 utviklet NATO seg partnerskap med tidligere motstandere. Siden den gang har det kommet med inntreden av mange østeuropeiske land som tidligere tilhørte USSR Øst forlengelse NATO.

2003 begynner med ledelsen av International Safety Assistance (ISAF) NATOs utplassering i krigssonen Afghanistan. Andre steder inkluderte Kosovoi Middelhaveti Afrikade Tyrkia og i Irak. Siden disse stedene er utenfor NATOs territorium, blir de referert til som «utenfor området“ nevnte innlegg.

Hæren og militæret: NATOs troppestyrke

Situasjonen i Ukraina er spent. Derfor sender NATO stadig flere soldater til Øst-Europa. NATO kan stole på et stort antall tropper for å gjøre dette. Den viser hvor mange som tilhører hæren, det vil si størrelsen og styrken til NATO-hæren.

I 2022 vil NATO ha mer enn 3,3 millioner soldater. Til sammenligning: Den russiske hæren har 850 000 soldater, Tyskland 184 000 soldater. Kina er sterkest med over 2 millioner soldater.

Den ukrainske konflikten – NATOs siste operasjon

I mars 2014 begynte NATO sin utplassering i Ukraina. Den 4. og 5. september 2014 ble en toppmøte holdt i Wales. Til slutt ble det bestemt at Kiev skulle støtte Russland og at en intervensjonsstyrke skulle settes inn i løpet av få dager på den russiske grensen. Russland har også blitt oppfordret til å avslutte militæraksjonen i separatistområder. Med den massive tilstedeværelsen av russiske styrker på ukrainsk grense og eskaleringen av konflikten mellom de to statene, 2022 har blitt den NATO-Russland råd aktivert. NATO ledet deretter forliksforhandlinger med Russland, som ikke kom i stand. 24. februar 2022 invaderer russiske tropper Ukraina og angriper landet.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *