Norge erstatter Russland som hovedleverandør av gass

©Adobe Stock / Fotolia

Bonn – Støttet av en rekke politiske tiltak og det milde klimaet har gassforsyningen i Tyskland klart stabilisert seg. Under den russiske angrepskrigen og gasskrisen ble Norge Tysklands viktigste gassleverandør.

Situasjonen på gassmarkedet i Tyskland og Europa har lettet merkbart de siste ukene. Hvis det fortsatt er bekymringer for forsyningssikkerheten før vinteren, utelukker styrelederen for Federal Network Agency (BNetzA) Klaus Müller gassmangel for denne vinteren. I tillegg til skiftende importstrømmer, der Norge som importland spiller en viktig rolle, og besparelser i gassforbruk, bidrar også fremgang i bygging av terminaler for flytende naturgass (LNG) til dette. Et viktig skritt er også tatt i utviklingen av hydrogenøkonomien.

Gassforbruket i Tyskland vil falle betydelig i 2022

I følge Federal Network Agency (BNetzA) ble totalt 1 449 TWh naturgass importert til Tyskland i 2022 (2021: 1 652 TWh). Tyskland var i stand til å oppveie suksessive reduksjoner i russisk gassforsyning i løpet av året som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina med ytterligere import, særlig via Norge, Nederland og Belgia.

Norge, med en andel på 33 %, erstattet Russland med 22 % som hovedleverandør av naturgass.I 2021 kom fortsatt 52 % av importerte gassvolumer fra Russland.

I tillegg har det samlede gassforbruket i Tyskland falt kraftig. Sammenlignet med gjennomsnittsforbruket de siste fire årene, gikk naturgassforbruket ned med 14 % i 2022. Nedgangen i forbruket i industrien sammenlignet med tidligere år var 15 %. Private husholdninger og bedrifter sparte 12 %.

De milde temperaturene hadde stor innvirkning på gassforbruket. Sammenlignet med årene 2018 til 2021 har de samlet sett redusert forbruket. I 2022 var temperaturene i gjennomsnitt 1,1 grader over fireårsgjennomsnittet.

Energisamarbeidet med Norge utvides til å omfatte hydrogen

Norge er en viktig energipartner for Tyskland, ikke bare etter at russiske naturgassleveranser ble stengt. Transporten av norsk naturgass til Tyskland via de tre gassrørledningene Norpipe (siden 1977), Europipe 1 (siden 1995) og Europipe 2 (siden 1999) har allerede en lang tradisjon. Med opphør av russiske naturgassleveranser i 2022 har norske gassrørledninger blitt enda viktigere.

I tillegg til gassrørledningene har NordLink sjøkraftkabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland vært i drift siden mars 2021. Den grønne kraftkabelen har en kapasitet på 1.400 MW og brukes også til å utveksle strøm mellom tysk vindkraft og norsk vannkraft.

I tillegg til samarbeid om temaene gass og elektrisitet, fokuserte diskusjoner mellom forbundsøkonomi- og klimaminister Robert Habeck og representanter for den norske regjeringen forrige uke på etablering av en storstilt forsyning av hydrogen, inkludert nødvendig infrastruktur fra Agenda Norge til Tyskland. Nærmere bestemt er det en hydrogenrørledning mellom land, som styres på en slik måte at de store havvindparkene som bygges kan levere grønt hydrogen.

Bygging av LNG-terminaler pågår – gasslagring på høyt nivå

For å sikre gassforsyningen har den føderale regjeringen chartret totalt fem statseide terminaler for flytende naturgass (LNG). Den første terminalen, Wilhelmshaven LNG-terminal som drives av Uniper, åpnet 17. desember 2022. Rundt fem milliarder kubikkmeter naturgass kan landes i Tyskland hvert år via den flytende lagrings- og regassifiseringsenheten (FSRU) Höegh Hope. Etter Wilhelmshaven skulle den private LNG-terminalen i Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) i Deutsche Regas starte 14. januar 2023 og LNG-anlegget i Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) skulle starte sin virksomhet 20. januar 2023.

I mellomtiden er gasslagre i Tyskland nå fulle for 18. dag på rad, nåværende fyllingsnivå er igjen 91,1 % (datastatus: 7. januar 2022). Samtidig fortsetter gassprisene å falle. På TTF-huben måtte det betales 69,2 euro/MWh i dag (9. januar 2022) for neste måned (februar 2023).

Kilde: IWR online

© IWR, 2023

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *