Norges FN-ambassadør: «Vi er humanitært drevet i Syria»

NEW YORK: Media over hele verden kan ha sluttet å telle døde og skadde i Syria-konflikten, men den omfattende ødeleggelsen av sivil infrastruktur og det nest høyeste antallet internt fordrevne i verden viser at krigen langt fra er over.

Med 90 % av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, fortsetter Syria å oppleve en av de verste humanitære krisene i verden. I følge World Food Programme trenger rundt 14,6 millioner mennesker nå humanitær bistand for å overleve, en økning på 1,2 millioner fra i fjor.

Økonomisk kollaps og trusselen om global matmangel på grunn av krigen i Ukraina har gjort situasjonen enda mer kompleks. I dag, ifølge WFP, er trusselen om hungersnød på Syrias dørstokk.

«Vi er ekstremt bekymret,» sa han Arabiske nyheter Mona Juul, Norges faste representant ved FN, i et eksklusivt intervju i New York.

I følge World Food Programme trenger rundt 14,6 millioner mennesker nå humanitær hjelp for å overleve (Foto, AFP).

– Vi har vært bekymret i årevis. Men situasjonen ser ut til å bli verre dag for dag. Og uunngåelig, med den kommende vinteren, forsterkes lidelsene til millioner på millioner av syrere som er i sårt, umiddelbar behov for humanitær hjelp.

– Det gjelder praktisk talt hele landet. Men vi er åpenbart veldig bekymret for situasjonen nordvest i landet, i området kontrollert av regjeringen.»

Den spesielt alarmerende situasjonen er den av de 4,4 millioner menneskene nordvest i landet, under kontroll av opposisjonen, som er avhengig av utenlandsk bistand for å overleve og som ikke vet om de vil ha nok brød på bordet i januar.

Dette er når en stadig skjørere FN-mekanisme på tvers av landegrensene for å levere bistand til Syria må utløpe og fornyelsen av den må stemmes over av FNs sikkerhetsråd. Forente nasjoner. Diplomater frykter at Russland, en alliert av det syriske regimet, vil bruke sitt veto for å stenge det siste inngangspunktet for bistand til Syria, tilrettelagt av FN, nemlig Bab al-Hawa, på den tyrkiske grensen.

Som medforvalter av Syrias humanitære fil i Sikkerhetsrådet, er Norge sammen med Irland ansvarlig for å overvåke den humanitære situasjonen i Syria ved å utarbeide resolusjoner, be om krisemøter og organisere misjonsbesøk.

Den grenseoverskridende mekanismen ble opprettet i 2014 for å tillate levering av FN-hjelp direkte til opposisjonskontrollerte områder i Syria.

Internasjonal humanitær rett krever at all bistandsleveranser går gjennom vertsregjeringen. Syrias president Bashar Assads taktikk med å behandle humanitær bistand som et krigsvåpen fikk imidlertid FNs sikkerhetsråd til å godkjenne bruken av fire hjelpeoverganger – ett fra Jordan, et annet fra Irak og to fra Tyrkia.

Syria har gjennomgått årevis med krig utløst av protester mot regjeringen under den arabiske vårens opprør over hele Midtøsten (Foto, AFP).

Fram til desember 2019 fornyet FNs sikkerhetsråd mandatet til disse kryssingene uten hindringer. Men i januar 2020 brukte Russland sitt veto for å tvinge fram stenging av alle kryssinger unntatt én: Bab al-Hawa.

Hvis dette siste kryssingspunktet stenges, frykter hjelpeorganisasjoner at det vil være nesten umulig å finne et alternativ.

«Og det er grunnen til at vi jobber utrettelig for å sikre at vi kan utvide mandatet til FNs sikkerhetsråds resolusjon som tillater grenseoverskridende humanitær bistand til Bab al-Hawa,» forklarte Juul.

Siden 2020 har denne fornyelsen vært gjenstand for svært delikate forhandlinger, i en tid da de diplomatiske kanalene mellom Russland og USA praktisk talt er stengt, noe som har innvirkning på alle saker på agendaen til Sikkerhetsrådet.

– Det er ingen hemmelighet at hver gang vi må fornye denne grenseoverskridende mekanismen, er utgangspunktet at minst ett medlem av Sikkerhetsrådet ikke ønsker denne resolusjonen og denne mekanismen, insisterte Juul. . «Det har vært utgangspunktet siden denne mekanismen ble etablert i 2014.»

Moskva sier at den internasjonale hjelpeoperasjonen krenker Syrias suverenitet og territorielle integritet. Siden Syria er «frigjort», understreker hun at all bistand som er bestemt til nord må passere gjennom hovedstaden Damaskus.

Mens interne forsendelser fra Damaskus til opposisjonskontrollerte områder ville være et velkomment tillegg til den grenseoverskridende livlinen, mener Juul at de ikke kan erstatte det. Selv om de ble utplassert regelmessig, kunne ikke disse konvoiene gjenskape omfanget og omfanget av grenseoverskridende operasjoner.

Selv om FN forsikrer at deres interne bistandsoperasjoner utføres på en «gjennomsiktig og prinsipiell» måte, hevder humanitære organisasjoner at hjelpen som gis i Damaskus ikke når områder som er motstandere av regimet. «Assad.

Disse organisasjonene anklager regjeringen for bevisst å frata millioner av syrere grunnleggende varer og tjenester, inkludert mat og drikkevann, ved å bruke dem som et krigsverktøy.

Syrias president Bashar Assads taktikk med å behandle humanitær bistand som et krigsvåpen fikk FNs sikkerhetsråd til å godkjenne bruken av fire hjelpeoverganger (Foto, AFP).

En fersk undersøkelse av FNs innkjøpsoperasjoner i Syria, utført av Syrian Legal Development Program og Observatory of Political and Economic Networks, fant at omtrent 50 % av FNs anskaffelser involverer relaterte aktører. til regimet, hvorav mange er involvert i rettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

På spørsmål om rapportens funn, fortalte Stéphane Dujarric, talsperson for FNs generalsekretær. Arabiske nyheter at FN var «godt klar over utfordringene» ved å arbeide i slike sammenhenger.

Han sa at FN var i kontakt med rapportens forfattere og at FN-team i Syria fortsatte å «prøve å forbedre» metodene deres.

«Det andre jeg vil si er at det er en økning i verdien av produkter kjøpt utenfor Syria, men det er produkter som kun kan kjøpes i landet, som telefoner, drivstoff osv.

«Det er også viktig å nevne at vi opererer i Syria under de samme reglene som i alle land, når det gjelder bytte og selgere.

«Vi er derfor godt klar over utfordringene i arbeidet vårt i mange land, inkludert Syria, og jeg tror at den generelle innsatsen har vært å kontinuerlig prøve å forbedre måten vi jobber på og forvalter skattebetalernes penger. verdensomspennende.»

Juul på sin side understreket at hans lands talsmann for Syria er forankret i rent humanitære verdier. «Vårt veldig, veldig sterke argument er at det ikke handler om å hjelpe opposisjonen eller hjelpe den andre siden i stedet for regjeringen,» sa hun.

«Vi er utelukkende motivert av det humanitære imperativet for å hjelpe befolkningen. Det er det syriske folket som står vårt hjerte nært og dette går tilbake til en humanitær tradisjon forankret i Norge. Vi er nesten alltid der i en humanitær krise, og vi ønsker å hjelpe.»

Denne lange tradisjonen var kjernen i Norges budskap da det aksjonerte for en plass i Sikkerhetsrådet for to år siden, og også uttrykte vilje til å ta opp Syria-saken.

«Vi har alltid hatt en ganske stor del av vår utenlandshjelp bare for humanitært arbeid,» erkjente Juul.

«Så for oss, ved å bli med i rådet, ved å bringe den tradisjonen med oss, ved i lang tid å ha vært en av de største humanitære bidragsyterne til Syria, ikke bare per innbygger, men i reelle termer, og etter å ha sett fortjeneste av grenseoverskridende operasjoner, var vi ganske forberedt på å ta over denne vanskelige filen, og også Irland.»

Lenge før Norge ble en velstående olje- og gassprodusent, var Norge en gang mottaker av bistand og er ikke fremmed for invasjoner, kriger og flyktninger.

«En tredjedel av Norges befolkning migrerte til Amerika for å finne et levebrød fordi vi ikke fant det hjemme. Norge er et veldig kaldt land. Det er vanskelig å overleve om vinteren hvis du er fattig. Så vi emigrerte, forklarte Juul.

«Vi ble deretter okkupert av tyskerne i fem år. Vi var på den andre siden, på siden av hjelpemottakerne. Vi mottok Marshall-hjelp fra USA. Vi vet hvordan det er å trenge hjelp. Og så har vi selvfølgelig ressurser til å bidra.

«Så det er denne sterke solidariteten med de undertrykte, de som lider. Det er det som driver oss. Vi er ikke naive når det gjelder den politiske kompleksiteten til Syria, men vi ser egentlig ikke noe alternativ til å fortsette den grenseoverskridende operasjonen.»

Mange syrere har flyktet fra krigen, på vei til destinasjoner inkludert Jordan, Tyrkia og Europa (Foto, AFP).

Da den siste fornyelsesavstemningen nærmet seg i juli, fant intense forhandlinger sted bak lukkede dører. Juul og hans irske motpart på den tiden, Geraldine Nason Byrne, ble sett skyndte seg til FN-haller for å prøve å samle Sikkerhetsrådets medlemmer bak reautoriseringen av Bab al-Hawa.

Å få stemme for neste fornyelse blir nok ikke lett.

«Hver gang må du jobbe veldig hardt for å få oppløsningen fornyet,» sa Juul Arabiske nyheter. «Det har vært en pågående utfordring for Sikkerhetsrådet å kunne opprettholde denne avgjørende mekanismen.»

Selv om Norge og Irlands vilkår i Sikkerhetsrådet går ut mot slutten av året, lovte Juul å fortsette å «gjøre alt mulig med sikte på å forberede grunnen for en forlengelse».

Hun henter håp fra den vellykkede fornyelsen de sikret i juli.

De anklager regjeringen for bevisst å frata millioner av syrere grunnleggende varer og tjenester, inkludert mat og drikkevann, som et krigsverktøy (Foto, AFP).

«Vi måtte gå gjennom et veto. Forhandlingene var svært vanskelige, hovedsakelig mellom oss og russerne. Men vi klarte til slutt å finne – jeg vil ikke engang kalle det et kompromiss – vi fant en måte å bli enige om en forlengelse til januar, men med en veldig klar intensjon om at det blir en ny forlengelse om seks måneder.»

«Det er diplomati. Jeg tør til og med si at det er selve essensen av diplomati når situasjonen er som den er,» la hun til.

«Vi kan ikke slutte å opprettholde relasjoner med dem vi er uenige med i andre spørsmål. Norge har vært veldig tydelig i å fordømme den russiske invasjonen og krigen i Ukraina. Men samtidig ser vi at det er veldig viktig at Sikkerhetsrådet ikke blir handlingslammet på alle de andre filene.

«Jeg mener at Sikkerhetsrådet så langt har bevist at vi har vært i stand til å gjøre dette.»

«Vi jobbet også mye med de andre folkevalgte. Og vi føler at denne resolusjonen er de valgte medlemmenes. Vi har deres 100% enstemmige støtte. Og som vi sier, når de 10 medlemmene av sikkerhetsrådet er enige, er vi den sjette vetomakten til rådet,» argumenterte hun.

Denne teksten er oversettelsen av en artikkel publisert på Arabnews.com

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *