Norsk jord truer dansk landsby etter ras fra Nordic Waste deponi – NRK Vestland

Saken oppsummert:

Forstørre/redusere informasjonsområdet

  • Et massivt og pågående skred ryster Danmark. Store mengder forurenset jordavfall er på farten ved Nordic Waste sitt jordsorteringsanlegg, sør for Randers, Danmark.
  • Myndighetene frykter at skredet i verste fall kan begrave byen Ølst og renne ut i Ållingelva. Nye målinger viser at skredhastigheten avtar.
  • Nær en halv million tonn jord kommer fra Norge, hovedsakelig fraktet av selskapet Envir AS.
  • Nordic Waste, som nylig gikk konkurs, har spesialisert seg på mottak og opprydding av masser av forurenset jord og sediment.
  • Debatten raser i Danmark om hvem som skal betale for den store oppryddingen.

Sammendraget er produsert av en AI-tjeneste fra OpenAi. Kvaliteten på innholdet er sikret av NRK-journalister før publisering.

Et stort, knusende drama er i ferd med å utspille seg i sakte film i Danmark.

I over en måned har danske myndigheter forsøkt å unngå en miljøkatastrofe, etter at flere millioner kubikkmeter jord begynte å sive inn i jordbehandlingsanlegget Nordic Waste, sør for Randers, rett før jul.

Myndighetene frykter at raset i verste fall kan begrave den lille byen Ølst og renne ut i Allingelva.

Miljømyndighetene er nå i beredskap.

I dag kan NRK fortelle at nesten en halv million tonn uren jord kommer fra Norge.

Lasteskip etter lasteskip med forurenset norsk «byjord» har forlatt norske havner og havnet i det som kan bli en av de største miljøskandalene på dansk jord.

DANSK IDYLL: Tettstedet Ølst sør for Randers ligger i en farlig situasjon. Bak ligger millioner av forurensede landområder som konkursrammede Nordic Waste har deponert i mange år. Nå er massene i bevegelse.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Mandag denne uken besøkte Danmarks statsminister Mette Frederiksen skredområdet.

Video av dr.dk

Fra Norge kommer flere hundre tusen tonn

Nordic Waste har spesialisert seg på å ta imot urene jordmasser, for deretter å rense dem og selge dem videre til blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Siden selskapet fikk miljøgodkjenning for å ta imot forurenset jord i 2018, har det blitt dumpet totalt 3,8 millioner tonn i jordsorteringsanlegget, ifølge en sammenstilling fra Randers kommune, ifølge Danmarks Radio 4.

Men knapt 5 % av alt avfall behandles og selges videre, skriver Danske Radio4 Mandag.

Nordic Waste ga tidlig fra seg kontrollen og overlot ansvaret til Randers kommune. I flere uker har lastebiler pendlet 24 timer i døgnet for å stabilisere raset.

Denne uken gikk Nordic Waste konkurs. I Danmark raser debatten om hvem som skal betale for den massive oppryddingen.

Av de urene jordmassene ved anlegget kommer 440.000 tonn fra Norge – og hovedsakelig fra Vestlandet.

Selskapet Envir AS har siden 2020 inngått avtale om eksport av avfall til Nordic Waste.

– Rundt 80 prosent av jordmassene vi mottok på fabrikken vår i Laksevåg ble sendt til Danmark. Totalt snakker vi om rundt 400.000 tonn. Dette er mer sannsynlig å være urene masser og ikke farlig avfall, forklarer Envirs daglige direktør Kolbjørn Akervold.

– Først og fremst synes jeg det er fryktelig trist. Både for lokalsamfunnet og for bedriftens ansatte.

LASTEOMRÅDE: Fra dette Laksevåg handelsområdet i Bergen lastet og fraktet Envir 400.000 tonn urene gravemasser. Entreprenører i Bergensområdet betalte for å kvitte seg med massene.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Vasking av norsk «byjord»

Envir presenterer seg som en grønn industripartner, som tar imot «store og problematiske avfallsmasser» og behandler det for gjenbruk i byggebransjen.

Med dagens teknologi klarer de å konvertere i underkant av 20 prosent. Resten fraktes sørover med lasteskip.

Tall NRK mottok fra Miljødirektoratet viser at 17 skip med over 60.000 tonn jord ble fraktet fra Laksevåg-anlegget i Bergen til Randers havn i 2020.

Dette er urene masser som selskapet mottok hovedsakelig fra bygg- og anleggssektoren i Bergensregionen.

– Vår typiske oppdragsgiver er et byggefirma som utfører oppdrag for en privat eller offentlig byggherre.

DAGLIG LEDER: Kolbjørn Akervold hos Envir.

Foto: EnvirAS

Akervold omtaler jordmassene som «byjord». Dette er i hovedsak avfall fra bygge- og anleggsprosjekter hvor jorda har vært kjemisk påvirket i mange år og ikke kan brukes til nye prosjekter.

Han viser til at jorda de sendte til Danmark er klassifisert som lettere forurenset. Nordic Wastes hovedoppgave var å vaske de urene massene med vann og deretter fjerne ren grus, stein og jord for bruk i nye byggeprosjekter.

Den resterende forurensningen kan deponeres.

Ingen av de norske jordeksporttillatelsene gjelder jord klassifisert som farlig avfall.

– Dette er masser som finnes overalt, enten det er i bygging av boliger, bygninger eller infrastruktur. Dette er lite forurenset eller farlig avfall, som for eksempel kommer fra industrien.

– Vi har nylig redusert eksporten til Nordic Waste og i år hadde vi ikke tenkt å sende noe spesielt.

12. januar sendte Miljødirektoratet en melding til Envir og Miljødirektoratet om midlertidig stans i avfallstransporten.

Dette har ingen praktiske konsekvenser for selskapet.

– Vi bygger for tiden om anlegget vårt slik at vi kan produsere en mye større del av gravematerialet selv. Derfor tar vi ikke imot så mange massekunder for øyeblikket, men når det nye anlegget åpner i sommer tror vi vi kan tjene opptil 80 prosent.

Raset i det nordøstlige Jylland beveget seg maksimalt ni meter i løpet av dagen. Nå er farten redusert til rundt to meter.

Randers kommune har jobbet hardt for å hindre at urene masser havner i Allingsvassdraget og videre inn i fjordbassenget og Kattegats havområde.

Nordic Waste anlegg utenfor Randers. Video av dr.dk

– Stor interesse for norsk jord

Ifølge Miljødirektoratet er Waste & Mineral Recovery det andre norske selskapet som sender norsk jordavfall til det danske anlegget.

Tall viser at det i 2022 ble sendt i underkant av 40.000 tonn lettere, urene jordmasser.

– Jorden som jeg leverte ble hovedsakelig brukt til vask. De var interessert i norsk jord fordi den vanligvis inneholder mye stein, sier Trond B. Berg, president og daglig leder i selskapet.

Det refererer også til jordmasser som lettere forurenset.

Selskapet hadde ingen planer om å eksportere jordmasser i år.

– Vi har kjent den danske fabrikken lenge, en fabrikk som anses som et «blomstrende» gjenvinningsanlegg for gulvvask. Jeg har selv vært der flere ganger og sett hva de har gjort. Det er en stor skam, både for lokalsamfunnet og bedriften, at det har endt slik.

Her kan du se hvordan Jorden beveger seg sakte men sikkert over alt den møter. 2021-bildet viser et stort lager. På 2023-bildet er store deler av bygget forsvunnet.

Flyfoto: sdfi.dk

«Veldig, veldig alvorlig»

Ifølge danske DR hadde miljøminister Magnus Heuncike (S) allerede beskrevet situasjonen som «veldig, veldig alvorlig» rett før jul.

COWI anslo i en rapport at oppryddingen og tiltak mot snøskred kan ta flere år. Regningen kan komme opp i nesten 3,4 milliarder kroner.

I forrige uke anslo selskapet i en rapport at Ølst kunne graves ned under fem meter jord. Skredet hadde da en hastighet på ni meter per dag.

Nye målinger tyder på at arbeidet med å stabilisere skredet nå ser ut til å bære frukter.

Det vinner geoteknisk ekspert Carsten Steen Sørensen ved COWI RD Fra mandag kveld er hastigheten på raset nå redusert til rundt to meter per dag.

– Vi skremte beboerne med denne rapporten, men jeg tror de kan sove godt nå.

Vannprøver tatt før jul viste spesielt høye konsentrasjoner av tungmetaller, men siden har konsentrasjonen gradvis gått ned. Nordic Waste-jord inneholder ifølge DR fortsatt komponenter som overskrider de lovlige grenseverdiene.

2024-01-24 23:44:11
1706132820
#jord #norsk #trussel #landsby #dansk #etter #skred #land #fra #deponi #Nordisk #Avfall #NRK #Vestland

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *