Norsk statsbudsjettavtale – BusinessPortal Norge

Oslo, 29. november 2022. Etter forhandlinger om statsbudsjettet for 2023, som regjeringen la utkastet til for Stortinget 6. oktober, er regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med Sosialistisk Venstreparti. «Sosialistisk Venstreparti» om felles budsjettforslag. Avtalen omfatter en utgiftsøkning på 6,6 milliarder kroner i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

I revidert budsjett for 2022 er oljepengebruken beregnet til 337,2 milliarder kroner i strukturelle utgifter, statsbudsjettunderskudd korrigert for olje. Dette tilsvarer 2,7 % av kapitalen i statens pensjonskasse World Government Pension Fundl ved inngangen til året og representerer 9,7 % av Fastlands-Norges trend-BNP.

Statens inntekter fra eierskap av olje- og gassfelt på kontinentalsokkelen, skatter og avgifter på oljesektoren og utbytte fra Equinor forventes å utgjøre 1.316 milliarder kroner i år. I oktober spådde regjeringen inntekter på 1.169 milliarder kroner fra olje og gass i år.

Her er punktene og anslagene som er publisert av partiene i budsjettet for 2023, inkludert endringene som er avtalt med SV:

 • Budsjettet er trygt og ansvarlig, noe som er viktig for å dempe stigende priser som rammer enkeltpersoner og bedrifter.
 • Statsbudsjettet fordeler og sikrer innbyggernes daglige økonomi på en rettferdig måte. De rikeste og de som har tjent mye penger på høye strømpriser betaler mer, mens de som tjener mindre enn 750 000 dollar får lavere skatt. Fagforeningsfradraget er doblet.
 • Vi innfører 12 gratis timer per uke på SFO for 1. og 2. års elever og senker makspris på barnehage til 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Barnehagen er da 3000 kroner per år billigere enn under høyreregjeringen. Barnehagen er gratis for det tredje barnet og for alle andre i Nord-Troms og Finnmark.
 • Så lenge strømpriskrisen varer, vil vi fortsette å hjelpe mennesker med høye strømregninger.
 • Vi øker stønadene og satsene til de som har minst, blant annet økning i bostøtte, barnebidrag og økt støtte til matsentre. Enslige minstepensjonister får i tillegg 4000 kroner per år.
 • Ventetiden er over, PAA forlenges nå for de som ikke er sagt opp, og vi har gjeninnført ferietillegget til dagpenger.
 • Stipendet økes med 5 400 kroner for heltidsstudenter i 2023-2024.
 • Vi fortsetter å jevne ut geografiske forskjeller, legge til rette for aktiviteter over hele landet, og øke bosettingen i Nord-Norge.
 • Vi gir trygghet for god helsetjeneste med sykehus som møter dagens utfordringer, gjør en samlet innsats for å møte fastlegemangel over hele landet, og prioriterer psykisk helse. Den offentlige tannhelsetjenesten skal utvides til å omfatte halv pris tannhelsetjeneste for alle 23-26 åringer. Halv pris ble innført for 21 og 22 åringer fra 2022.
 • Klimameldingen og planen ble levert sammen med statsbudsjettet 2023. Planen viser utslipp og besparelser samt statsbudsjettet viser inntekter og utgifter og er et viktig virkemiddel for å nå klimamålet.
 • Vi sørger for at utslippene reduseres og muliggjør grønne arbeidsplasser. Vi satser på grønn industri med en pakke med grønne selskaper og omstilling, og Enovas budsjett økes, noe som betyr mer for nye lavutslipps- og nullutslippsteknologier. Regjeringen fortsetter å investere i Langskip Carbon Management Project og investerer tungt i offshore vindenergi. For å oppnå nødvendige utslippsreduksjoner økes CO2-avgiften.
 • Statsbudsjettet prioriterer alles sikkerhet og viser solidaritet i trøblete tider. Vi styrker forsvaret, prioriterer sivil beredskap og sikrer trygg helsehjelp av høy kvalitet. Vi står opp for Ukraina, må inkludere flyktninger i det norske samfunnet og gi militær og sivil støtte. Vi styrker norsk matlaging i en vanskelig tid, som også sikrer at Norge produserer mer mat i en tid hvor verden trenger mat.

norsk bransjeforening kritisere det nye budsjettforslaget.

«Regjeringens foreslåtte avgiftsøkning gjør reinvestering i utsendt vannkraft ulønnsomt og vil også føre til at strømprisene vil stige over tid», skriver Norge Energie, sammenslutningen av fornybare energier. Skatteøkningen som regjeringen foreslår gjør reinvestering i kontrollerbar vannkraft ulønnsom og vil også føre til at strømprisene vil stige over tid.

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningenforklarer: «Avtalen om statsbudsjettet 2023 koster mer Alle sammen elektrisk bil. Da blir det dessverre vanskeligere å overbevise skeptikere om å bytte ut fossilbilen.» Det skal betales moms på kjøp av nye elbiler over 500 000 kroner fra 2023. For eksempel må en bil som koster 600 000 kroner betale 25 000 kroner moms A vekt avgift på alle nye elbiler. Avgiften er 12,5 kroner per kg kjøretøy over 500 kg. Dette vil i snitt gjøre store elbiler dyrere rundt 19 000 kroner. Miljøreduksjonen på bompenger svekkes: elbiler må betales maksimalt 70 % av normal bompengesats, sammenlignet med dagens maksimum 50 %.

Firmabilavgiften for elbiler økes, og redusert avgiftssats for forurensende biler avvikles. Det betyr en økning på 10 til 30.000 kroner i ytelsesbeskatningen for personer som har elbil som firmabil.

Elbiler vil ha full omregistreringsavgift, det samme vil forurensende biler.

Elbiler i eksisterende leasingkontrakter forbli fritatt for merverdiavgift som foreslått av regjeringen.

Tror du at…? her avtalene om statsbudsjettet 2023 mellom regjeringspartiene AP og SP og SV.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *