Rekruttering til videregående skoler 2023 – slutt på første trinn. Siste timer for å sende inn en søknad – Sciences

Det er bare 24 timer igjen til slutten av første fase av rekruttering til ungdomsskoler 2023 i Pommern. Åttendeklassinger kan søke frem til tirsdag klokken 17. 15.00, via rekrutteringssystemet-Pommern. Kan en elev endre skolevalg etter dette tidspunktet? Når skal det utstedes avgangsbevis for grunnskole og eksamensresultatbevis i åttende klasse til skolene? Vi foreslår hvordan de neste stadiene av rekrutteringen vil se ut.

Ny rangering for videregående skoler i 2023 i Tri-City
Ny rangering for videregående skoler i 2023 i Tri-City

Hvordan vurderer du sjansene dine for å komme inn på den skolen du ønsker?
Rekruttering i ungdomsskolen skoleåret 2023/2024 i første trinn vil vare til tirsdag 20. juni til klokken 15.00..

Studenter kan søke på utvalgte videregående skoler gjennom opptakssystemet recruitment-pomorze.edu.com.

Rekruttering i ungdomsskolene skoleåret 2023/2024. Hvordan ser timeplanen ut?

Hva bør elevene huske etter at den første rekrutteringsfristen for videregående skole i 2023 er over? Når du har søkt på dine valgte utsalgssteder, vil det neste viktige trinnet være fyll ut søknaden med de viktigste dokumentenedvs. et avgangsbevis for grunnskole og et eksamensbevis for åttende klasse.

De får fagbrevet 23. juni ved skoleårets slutt. På sin side vil sertifikatet for resultatene av eksamen bli sendt til dem på dagen for publisering av resultatene, dvs. 3. juli. Originalen kan også hentes på skolen.

Kan en elev ombestemme seg om å velge skole eller klasse etter den første fasen av rekrutteringsprosessen? I henhold til forskriftene til overlegen for utdanning, fra 23. juni 2023 til 12. juli 2023, til kl. 15.00 for å fullføre dokumentene til studentens søknad har mulighet til å sende inn en ny søknad (endring av søknad om opptak fra kandidaten) på grunn av skolebytte han søker på.

I følge opplysninger fra forskrifter for overlegen for utdanning i Pommern de viktigste datoene for rekruttering i videregående skoler Dette:

 1. fra 15. mai 2023 til 20. juni 2023, kl. 15.00 – sende inn en søknad, inkludert endring av søknaden samt opptaksdokumenter for videregående skole (underskrevet av minst én forelder/verge).
 2. fra 23. juni 2023 til 12. juli 2023, kl. 15.00 – fullfør søknaden om opptak til en etterskole med sertifikat for fullført grunnskolestudier og sertifikat for resultatet av eksamen i åttende klasse og mulighet for å søke på nytt (inkludert endring av søkers søknad om opptak) på grunn av skolebytte de søker på.
 3. inntil 12. juli 2023 – verifisering av opptakskomiteen av søknader om opptak til en videregående utdanningsinstitusjon og dokumenter som bekrefter at søkeren oppfyller vilkårene som er bekreftet i uttalelsene, inkludert aktiviteter knyttet til fastsettelse av disse forholdene av lederen av opptakskomiteen .
 4. til 18. juli 2023 – verifisering av opptakskomiteen av søknadene om opptak til en videregående skole og dokumentene som bekrefter at kandidaten oppfyller betingelsene eller kriteriene som er tatt i betraktning i rekrutteringsprosedyren, inkludert omstendighetene verifisert av kommunesjefen ( ordfører eller president) angitt i erklæringene.
 5. Fra 19. juli 2023 til 15. kunngjøring fra rekrutteringskommisjonen om listen over kvalifiserte og ukvalifiserte kandidater.
 6. fra 15. mai 2023 til 24. juli 2023 – utstedelse av henvisning til legeundersøkelse fra skolen som gir yrkesfaglig utdanning.
 7. fra 20. juli 2023 til 26. juli 2023, kl. 15.00 – bekreftelse på aksept i form av presentasjon av originalen av fullføringsbeviset og den originale attesteringen av resultatene fra den eksterne eksamen (med mindre de ble presentert i tillegg til søknaden om opptak til en videregående institusjon), og når det gjelder en skole gi profesjonell opplæring – også en legeattest som inneholder en attest for fravær av sanitære kontraindikasjoner for å gjennomgå profesjonell praktisk opplæring og henholdsvis en legeattest for fravær av sanitære kontraindikasjoner kjøring og en psykologisk attest for fravær av psykologiske kontraindikasjoner for å kjøre et kjøretøy.
 8. 27. juli 2023 til 14. kunngjøring fra rekrutteringskomiteen av listen over opptatte kandidater og ikke-opptatte kandidater.
 9. 27. juli 2023 til den 14. – informer skoleinspektøren ved rektor ved en ungdomsskole om antall ledige stillinger i skolen.
 10. 28. juli 2023 – utgitt av den aktuelle overlegen for utdanning informasjon om antall ledige stillinger i videregående skoler.

Hva er de beste videregående skolene i Tri-City? Rangeringsresultater
Hva er de beste videregående skolene i Tri-City? Rangeringsresultater

Opptak til videregående skole 2023. Hvor mange skoler kan jeg søke på?

I år kan åttendeklassinger søke på et ubegrenset antall rekruttskoler i Gdańsk og Gdynia, samt tre skoler i Sopot. Elever som velger en etterskole er ikke gjenstand for regionalisering: de kan velge hvilken som helst ungdomsskole, enten de bor i eller utenfor den.

I rekrutteringssystemet ble studentene oppfordret til å søke på flere skoler:

– Analyse av statistiske data for 2022 viser at 17 prosent. Søkere som bruker VULCAN High School Recruitment-systemet har kun valgt én skole på preferanselisten, til tross for fraværet av tittelen som vinner eller nummer to som gir dem rett til prioritert opptak. Dette fenomenet var en av faktorene som gjorde den første fasen av rekrutteringen vellykket. Lukk 20 prosent mislykkede søkere. De deltok i tilleggsrekruttering til de resterende stillingene på skolene.

Er opptak til videregående avhengig av terskler indikerer?

Poengterskelen for en gitt skole er antall poeng oppnådd av den siste (dårligste) kandidaten som ble tatt opp i en gitt klasse under forrige rekruttering.

Denne terskelen påvirker imidlertid ikke resultatene av rekrutteringsprosedyren ved neste rekruttering. Dette er imidlertid et viktig tips for elever som har tenkt å søke på drømmeskolen sin.

Hva var terskelverdiene for rekruttering i 2022 for videregående skoler?
Hva var terskelverdiene for rekruttering i 2022 for videregående skoler?

Når vil eksamensresultatene for åttende klasse 2023 være tilgjengelige?

Studentene får vite resultatene 3. juli 2023. De vil bli oppført på siden result.edu.pl. Hver elev vil motta skole-ID og passord for å logge inn på denne nettsiden.

Studentene vil kunne hente attester på detaljerte resultater av åttendeklasseeksamen, utstedt av den regionale prøvenemnda 6. juli 2023. Attesten vil inneholde prosentresultatet og resultatet på persentilskalaen for eksamen i hvert fag.

Hvor mange poeng kan en elev tjene ved opptak til videregående skole?

200 poeng – dette er det maksimale en grunnskoleutdannet kan få under rekrutteringsprosedyren. Hva kan du få poeng for?

 • 100 poeng – for resultatene av åttende klasse eksamen og
 • 100 poeng – for karakterene og resultatene angitt på sertifikatet for fullføring av primærstudier.

Hvordan konvertere eksamensresultater fra åttende klasse til poeng?

For eksamensresultatene i åttende klasse kan en elev maksimalt få 100 poeng.

Eksamensresultater uttrykkes i prosent. Hvordan konvertere dem til poeng? Multipliser resultatene oppnådd i polsk og matematikk med 0,35, og på et moderne fremmedspråk – med 0,30.

På denne måten kan studenten få følgende for eksamensresultatene for åttende klasse:

 • på polsk: 100 % x 0,35 = 35 poeng,
 • matematikk: 100 % x 0,35 = 35 poeng,
 • på fremmedspråk: 100 % x 0,30 = 30 poeng.

Hvor mange poeng kan du få for et åttendeklassebevis?

En elev kan oppnå 100 tilleggspoeng under rekrutteringsprosedyren for karakterene og resultatene som er angitt på sertifikatet for fullført grunnskole.

Karakterer i polsk språk, matematikk og to andre fag, som tas i betraktning ved rekruttering til en gitt ungdomsskole, konverteres til poeng på en slik måte at for karakteren:

 • utmerket (seks) – 18 poeng tildeles;
 • veldig bra (fem) – 17 poeng tildeles;
 • god (fire) – 14 poeng tildeles;
 • tilstrekkelig (tre) – 8 poeng tildeles;
 • tillatt (to) – 2 poeng gis.

På denne måten kan en student maksimalt oppnå 72 poeng for karakterer i de fire fagene tatt i betraktning.

På den annen side gir et avgangsbevis for grunnskole med heder (med «rødt bånd») 7 poeng.

For å oppnå en høy plass tildelt eller hedret med en vinnende tittel i vitenskapelige, kunstneriske og sportslige konkurranser organisert av Superintendent of Education eller organisert minst på poviat-nivå av andre enheter som opererer i skolen, kan studenten motta maksimalt 18 poeng . Dette antall poeng kan oppnås av en student som har bestått mer enn én konkurranse. For prestasjoner i et yrke kan en grunnskoleutdannet få fra 2 til 10 poeng.

Det kan oppnås 3 tilleggspoeng for prestasjoner innen sosial aktivitet, blant annet for skolemiljøet, spesielt i form av frivillighet. Deltakelse i frivillige aktiviteter og prestasjoner i vitenskapelige, kunstneriske og idrettslige konkurranser skal nevnes på grunnskolebeviset. Dette er et vilkår for tildeling av passende poeng i rekrutteringsprosedyren.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *