Styringsrente i Norge nå 2,25 % – BusinessPortal Norge

Oslo, 22. september 2022. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges sentralbank, Norges Bank, har hevet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 %. Som banken varslet, settes styringsrenten opp igjen i november.

Norges Bank melder at prisveksten har vært raskt stigende de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå klare tegn på en avtagende økonomi. Etter hvert vil mindre press på økonomien bidra til lavere prisvekst.

«Prisveksten er godt over vårt 2%-mål og vil sannsynligvis holde seg høy lenger enn tidligere antatt. Vi hever renten for å dempe prisveksten,» sa han. sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache under en pressekonferanse.

For mange mennesker vil det få økonomiske konsekvenser hvis prisene steg raskt og renten samtidig. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer sentralbanken risikoen for at prisveksten holder seg på høye nivåer. Det reduserer også behovet for å heve renten mye senere.

I fjor ble styringsrenten hevet fra null til 2,25 %. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Dette kan indikere mer gradvis fremgang i satssettingen i fremtiden. I prognosen legger Norges Bank til grunn at styringsrenten vil stige til rundt 3 % om vinteren.

Den fremtidige renteutviklingen vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn vanlig. Hvis inflasjonen ser ut til å holde seg høy lenger enn sentralbanken anslår, kan det være behov for høyere rente. Hvis inflasjonen og den økonomiske aktiviteten faller raskere enn forventet, kan behovet for renteøkninger avta.

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *