Tyverimerking

Dette består vår tyverimerking av.

Micromerker

Tusen micromerker med unik ID pensles på sykkelen. Merkene er nærmest umulig å fjerne, og kun ett merke er nok for å identifisere eieren. Micromerkene er på størrelse med et støvkorn, og må leses av med spesialutstyr. Politi, tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa har utstyr for å finne micromerker og påvise rettmessig eier av sykkelen.

Advarselsmerke

Et advarselsmerke påføres sykkelen med vulkaniseringslim. Nummeret står igjen selv om merket fjernes. Advarselsmerket er svært preventivt.

Oppdatert og søkbar database

Vår internasjonale database er til en hver tid oppdatert og søkbar for politi , tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa.

Sørg for at ingen tar fra deg følelsen av å vinne

FINN FORHANDLER
Vårt gode samarbeid med politi, tollvesen og forsikringsselskapene hindret tyverier, samt sikrer og tilbakefører verdier.

Vi har god kompetanse og erfaring innenfor fagfeltet og har derfor har vi utviklet et produkt for tyverimerking av sykler.

Med vår tyverimerking gjør du det mindre sannsynlig at tyvene stjeler sykkelen din. I tillegg legger du igjen spor som gjør det enklere for politi og tollvesen å identifisere deg som rettmessig eier av utstyret. Tyverimerking gjør det dessuten vanskelig å omsette tyvgods, og risikofylt å oppbevare.

Vi er totalleverandør av tjenester innenfor registrering og tyverimerking av sykler.

Vi vil sørge for at ingen tar fra deg søndagsturen med familien, sykkelturen til jobb eller muligheten for en god treningsøkt.