Tyverimerking

Dette består vår tyverimerking av.

Micromerker

Tusen micromerker med unik ID pensles på sykkelen. Merkene er nærmest umulig å fjerne, og kun ett merke er nok for å identifisere eieren. Micromerkene er på størrelse med et støvkorn, og må leses av med spesialutstyr. Politi, tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa har utstyr for å finne micromerker og påvise rettmessig eier av sykkelen.

Advarselsmerke

Et advarselsmerke påføres sykkelen med vulkaniseringslim. Nummeret står igjen selv om merket fjernes. Advarselsmerket er svært preventivt.

Oppdatert og søkbar database

Vår internasjonale database er til en hver tid oppdatert og søkbar for politi , tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa.

Sørg for at ingen tar fra deg følelsen av å vinne

FINN FORHANDLER
Siden 1988 har Securmark arbeidet med tyverimerking. I løpet av disse årene har vårt gode samarbeid med politi, tollvesen og forsikringsselskapene hindret tyverier, samt sikret og tilbakeført verdier.

Disse årene har gitt oss mye kompetanse og erfaring innenfor fagfeltet. Derfor har vi utviklet et produkt for tyverimerking av sykler.

Med tyverimerking fra Securmark gjør du det mindre sannsynlig at tyvene stjeler sykkelen din. I tillegg legger du igjen spor som gjør det enklere for politi og tollvesen å identifisere deg som rettmessig eier av utstyret. Tyverimerking gjør det dessuten vanskelig å omsette tyvgods, og risikofylt å oppbevare.

I 2017 overtok vi Falck Sykkelregister. Securmark er nå totalleverandør av tjenester innenfor registrering og tyverimerking av sykler.

Vi vil sørge for at ingen tar fra deg søndagsturen med familien, sykkelturen til jobb eller muligheten for en god treningsøkt.