Vilkår

Vilkår sykkelregistrering og tyverimerking

1. Registreringsperiode

1.1 Registreringen gjelder fra betalingsdato. Før utløp av registrering vil tilbud om fornying bli sendt.

1.2 Abonnementsperioden er personlig og kan ikke overføres til ny eier.

1.3 Alle kunder i Securmark vil kunne motta informasjon per mail, post eller sms. Kunder kan reservere seg mot informasjon ved å kontakte kundesenteret

2. Pris

2.1 Registrering i sykkelregisteret koster kr 399,- inkl. mva. for tre år.

2.2 Tyverimerking koster veiledende kr. 799,- inkl. mva. for tre år.

3. Øvrige bestemmelser

3.1 Alle registrerte sykler er utstyrt med oblat. Hvis det er ønskelig med ny oblat, kan dette sendes mot selvkost på produksjon og porto. Ved kjøp av brukt sykkel sendes oblat i posten.

3.2 Securmark er ikke ansvarlig for tap eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde, forhandler eller forsikringsselskap.

3.3 Registreringen er ikke å anse som en forsikring. Forsikringsoppgjør tas direkte med ditt skadeforsikringsselskap. Nivået på egenandelsreduksjon vil variere avhengig av forsikringsselskap og forsikringstype. Avklar med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder.

3.4 Har forsikringsselskapet erstattet sykkelen, er den forsikringsselskapets eiendom. Kunden plikter selv å informere forsikringsselskapet dersom sykkelen kommer til rette.

3.5 En funnet sykkel som håndteres av en hittegodsstasjon, utleveres mot et gebyr for å dekke stasjonens kostnad med sykkelen. Dette gebyret varierer avhengig av den enkeltes stasjons avtale med de lokale politimyndighetene. Dette er ikke noe Securmark Sykkelregister har noe med, og vi mottar heller ingen inntekter for dette.

3.6 Securmark forbeholder seg retten til å endre vilkår som en følge av endrede driftsforutsetninger.

Vilkår gjeldende pr. 23.02.18