Kategori: Politisk

Invers Mobility Carsharing Barometer: 400 tjenesteleverandører piloterer elektrifisering i Europa – delingsøkonomi, elektromobilitet (e-mobilitet) | Nyheter | VISJON Mobilitet

Som en del av den tredje utgaven av Invers Mobility Barometer, analyserte forskerteamet til pioneren innen deleteknologi med base i Siegen det europeiske markedet for bildeling på stasjoner. Ekspertene samlet aktuelle, ofte landspesifikke forskningsresultater, publiserte innsikt og funn fra intervjuer

EU bør bruke sin økonomiske vekt – EURACTIV.de

EU har liten direkte innflytelse på beskyttelsen av polare iskapper og isbreer. Imidlertid hevdet aktivister ved One Planet – Polar Summit at europeisk økonomisk makt fortsatt kan ha innflytelse. Havnivåstigning og kystflom er direkte knyttet til arktisk oppvarming. I følge