Solid Insurance har tatt over Sykkelregisteret i Norge

Solid Insurance har tatt over Sykkelregisteret i Norge

Solid Insurance, innehaver av Nordens største sykkelregister, har tatt over driften av sykkelregisteret også i Norge.

Med dette får vi igjen et felles Nordisk register, noe som gjør ditt produkt bedre, kjøp og salg tryggere, og gjør jobben enklere for Politiet og andre som jobber for at du skal få ha sykkelen din i fred.

Følg knappen under for å gå direkte til solidregister.no
SOLIDREGISTER.NO →

Mer info:

Siden 2017 har Sykkelregisteret i Norge (tidligere Falck Sykkelregister) vært drevet av Securmark. Securmark Scandinavia AS valgte I 2019 å skille ut Sykkelregisteret fra selskapet.

Solid Insurance tok I 2015 over sykkelregisteret fra Falck i Sverige, og har siden det bygget opp Nordens største og mest komplette sykkelregister, og har også etablert seg på det norske markedet.

Etter lengre drøftinger mellom Solid Insurance og Sykkel Holding AS har vi kommet frem til at det beste igjen er å få ett felles Nordisk sykkelregister. Dette gjør jobben lettere for Politi, toll, forsikring og andre myndigheter som igjen vil få ett register å søke i. Det blir også enklere for kundene å forholde seg til ett register når de skal gjøre søk, kjøpe bruktsykkel, melde eierskifte etc.

Fra april 2020 er derfor registrene slått sammen, og vil i fremtiden operere under Solidregister (solidregister.no).

– Vi svært fornøyde med at en aktør som Solid skal videreføre registeret, og gjøre det enda bedre. Vi er også trygge på at Solid kan ivareta våre kunder på en meget god måte.
Dersom du allerede er kunde i et av registrene trenger du ikke foreta deg noe. Alle sykler vil i løpet av kort tid bli ført inn i det felles nordiske registeret, alle med samme varighet og gyldighet som tidligere.